Nitro (w samochodach)

Nitro to potoczna nazwa podtlenku azotu. Używa się go jako dopalacza w samochodach, który zwiększa ich moc o 30-50%. W celu rozszerzenia mocy napędowej i wydajności silnika należy wprowadzić do jego cylindrów odpowiednią ilość podtlenku azotu oraz zwiększoną ilość benzyny.

Czasem w stosunku do tego dopalacza używa się określenia: NOS. Stanowi to skrót od jednej z pierwszych firm, które stosowały podtlenek azotu, żeby zwiększyć możliwości silnika samochodowego- Nitrous Oxide Systems.

Działanie podtlenku azotu w silnikach spalinowych

Silniki spalinowe pracują poprzez spalanie mieszaniny tlenu i benzyny. W celu zwiększenia mocy silnika spalinowego trzeba w jak najkrótszym czasie spalić jak największą ilość paliwa. Stosowanie większej ilości benzyny nie jest sposobem o nieograniczonym użyciu, ponieważ silnik potrzebuje do procesu spalania także i tlenu. Najlepszą metodą do uzyskania potrzebnego tlenu jest użycie niepalnego gazu zwanego podtlenkiem azotu. Rozpada się on bowiem na tlen i azot pod wpływem wysokiej temperatury panującej w komorze spalania. Tak powstały gaz posiada ok. 33% (v/v) tlenu (w powietrzu jest go ok. 21%). Dzięki zastosowaniu podtlenku azotu dostarcza się do silnika większą ilość tlenu przy mniejszej objętości całkowitej. Uzyskany w ten sposób tlen pozwala na przyjęcie dodatkowej dawki paliwa, spalonej następnie wraz z nim. W ten sposób można wygenerować dodatkową moc w silniku spalinowym.

System działania

nitro nos System, konstrukcja Nitro składa się z butli, solenoidów, przewodów gazowych i paliwowych, wtryskiwaczy, włącznika głównego, czujnika położenia przepustnicy oraz okablowania elektrycznego. Mogą występować różnice w osprzęcie w zależności od zastosowanej metody.

Podtlenek azotu przechowuje się w butli pod wysokim ciśnieniem. W momencie uruchomienia głównego włącznika, przy całkowitym otwarciu przepustnicy, system Nitro wysyła sygnał elektryczny do solenoidów, uwalniających ciekły podtlenek azotu. Gaz ten w płynnej postaci dostaje się do wtryskiwacza, umieszczonego w okolicach dolotu powietrza (w zależności od tego jaki zastosowaliśmy system). Podobnie podaje się także dodatkowe paliwo.

Rodzaje podłączenia Nitro:
1.System suchy- montuje się w tzw. „power - rurze”, czyli rurze, która dostarcza powietrze do silnika. Gaz wtryskuje się do komory spalania bez dodatkowego paliwa. System ten daje najmniejszą moc z trzech wymienionych (12-15% mocy).
2.System mokry- dodatkowe paliwo podaje się przez dodatkowy wtryskiwacz z jednoczesnym wtryskiem gazu. Montuje się go w systemie dolotu benzyny. Ma kształt litery Y. Moc uzyskiwana waha się między 30%-35%.
3.Podłączenie bezpośrednie- pozwala ono na mieszanie benzyny i podtlenku azotu w każdym cylindrze. W tym systemie konieczna jest duża ingerencja w podzespoły oraz komputer.

Wybór systemu Nitro zależy od zasobności portfela oczekiwanej mocy i momentu obrotowego po instalacji systemu, dysponowanej jednostki napędowej oraz jej zakresu i przeróbek mechanicznych.

Zagrożenia

Należy uważać przede wszystkim na:

  • Zbyt duże ciśnienie, które może spowodować przerwanie uszczelek, a w efekcie - eksplozję
  • Zbyt długie wprowadzanie nitro do benzyny

Nitro należy przechowywać w specjalnych butlach izolowanych termicznie obok silnika bądź z instalacją doprowadzającą poza silnikiem. Zawór butli kierowca może otworzyć dopiero w ostatnim odcinku wyścigu, gdy samochód jest rozpędzony do swojej prędkości maksymalnej. Po załączeniu dopalacza z tłumika wydobywają się charakterystyczne, choć prawie niewidoczne niebieskie opary.

Specyfika podtlenku azotu

W medycynie podtlenek azotu znany jest jako „głupi Jaś”, czyli krótkotrwały środek oszałamiający. Nie jest on toksyczny czy drażniący dla ludzi. Niestety wdychanie go w czystej postaci i w dużych ilościach, może doprowadzić do śmierci poprzez uduszenie. Tak właśnie działa gaz, który posiada również możliwości generowania przyrostu mocy w silniku spalinowym.